De adviseurs van Alpha Adviesbureau kennen de markt, hebben uitgebreide juridische kennis en jarenlange praktijkervaring

Referenties

H. Prinsen Inkoopadviseur Drenthe College

Alpha adviesbureau heeft bij ROC Drenthe College aangetoond uitstekend uit de voeten te kunnen met het ondersteunen en begeleiden van complexe ict-aanbestedingen. De opzet van de aanbesteding, de procesbegeleiding en de opbrengst zijn naar wens verlopen. Daarbij blijkt Alpha adviesbureau een prettige partner om mee samen te werken: men stelt zich flexibel op door direct op prangende vragen in te spelen, waarbij de communicatie voor iedere betrokkene helder was. Uitgedrukt in een cijfer voor het gehele aanbestedingstraject met alle factoren: 8. Indien organisaties ondersteuning nodig hebben bij complex ict-aanbestedingstrajecten kan ik Alpha adviesbureau zeker aanraden

Michiel WoltersCoördinator inkoop Achterhoek VO

Alpha Adviesbureau ondersteunt Achterhoek VO bij de Europese aanbesteding voor het contracteren van één leverancier voor alle ICT-Hardware. De aanpak is grondig, gedegen en kritisch. Geen standaard bestek, maar op maat met toegevoegde waarde. We zijn geholpen door enthousiaste en gedreven medewerkers met een pragmatische aanpak. Alpha Adviesbureau staat voor resultaat.

Chris Buijtendorp Hoofd Facilitaire Dienstverlening & ICT RSG Wolfsbos

RSG Wolfsbos heeft bij de aanbesteding ICT gebruik gemaakt van de diensten van Alpha Adviesbureau. Naast de technische, financiële en juridische aspecten vonden wij het zeer belangrijk dat onze Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) betrokken zou worden in het aanbestedingsproces.
De medewerkers van Alpha hebben door hun deskundigheid en goede communicatieve vaardigheden er aan bijgedragen dat wij zowel de interne besluitvorming omtrent de aanbesteding ICT als de aanbesteding zelf efficiënt hebben doorlopen.

Jan de Boer VCO Midden- en Oost-Groningen

Voor VCO Midden- en Oost-Groningen was het noodzakelijk om de schoonmaak van gebouwen Europees aan te besteden. Voor de organisatie hiervan zijn we in contact gekomen met Alpha Adviesbureau. Zij hebben ons bij de aanbesteding professioneel en vakkundig bijgestaan. Alpha Adviesbureau heeft de gebouwen en de vereiste werkzaamheden geïnventariseerd. Op basis daarvan hebben ze een praktisch schoonmaakbestek gemaakt die we aan de markt hebben gepresenteerd. Uiteindelijk heeft het regionale schoonmaakbedrijf Argo uit Roden de gunning gekregen. Door deze aanbesteding hebben we de schoonmaakkosten kunnen verlagen terwijl de kwaliteit is verbeterd. Wij zijn erg tevreden met het resultaat dat wij in samenwerking met Alpha Adviesbureau hebben bereikt.

Paul Nieman Operationeel Manager bij Theater / Bioscoop De Nieuwe Kolk

De inzet en expertise van Alpha Advies heeft ons geholpen om tot een snelle en probleemloze aanbesteding van de gebouwbrede schoonmaak in De Nieuwe Kolk te komen. We zijn daarbij op cruciale momenten kundig geadviseerd. De proactieve en pragmatische ondersteuning door Marieke Camron heeft onze organisaties in belangrijke mate ‘ontzorgd’. Na afronding van de aanbesteding heeft Alpha Advies een grote bijdrage geleverd aan de succesvolle samenwerking tussen het nieuwe schoonmaakbedrijf en onze organisaties.

Dieny van der Velde Manager Facilitair en Secretariaat SKSG

Ik heb Alpha Adviesbureau als een betrouwbare partner leren kennen. De samenwerking verloopt immer soepel en wordt als zeer waardevol ervaren. Met veel kennis van de diverse inkooptrajecten, een heldere kijk op zaken en een prettige “no nonsence” mentaliteit ontzorgen zij in alle facetten van het inkooptraject.

Victor Jongman Inkoopcoördinator gemeente Stadskanaal

Ons schoonmaakcontract liep 1 juli 2011 af, hierdoor zijn wij eind 2010 in contact gekomen met Alpha Adviesbureau en hebben hen de opdracht gegund om ons te begeleiden. Met een prettige samenwerking heeft Alpha Adviesbureau in dit korte tijdsbestek een haalbare planning en een compleet bestek gerealiseerd.

Op de hoogte blijven van Alpha adviesbureau?

Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op facilitair gebied.

Spendanalyse

Alpha Adviesbureau ondersteunt u bij de professionalisering van uw inkoop

Meer weten?

U kunt natuurlijk ook even bellen 085 200 3991

Contact opnemen