Inkoop en aanbesteden

De adviseurs van Alpha Adviesbureau kennen de markt, hebben uitgebreide juridische kennis en jarenlange praktijkervaring

Inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbesteden

Een aanbesteding is een inkoopmethode waarbij een opdrachtgever een voorgenomen inkoopopdracht bekendmaakt. In de bekendmaking staat een Programma van Eisen (PvE) waarin de eisen staan beschreven die de opdrachtgever aan het product of de dienst stelt en waaraan de potentiële leverancier in ieder geval aan moet voldoen.

Wanneer er een inkoopvraagstuk ligt bij een aanbestedende dienst, heb je vaak te maken met een aanbesteding. Leveranciers worden uitgenodigd om op basis van een bestek een offerte in te dienen voor deze opdracht. Na sluiting van de termijn, wordt de opdracht gegund aan de leverancier die het beste voldoet aan de inschrijvingsnormen. Je hebt de keuze uit 3 gunningscriteria: de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit of de laagste prijs. Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is de overkoepelende term geworden voor de 3 gunningscriteria.

Europees aanbesteden

De kans is groot dat je een keer te maken krijgt met Europese aanbestedingen voor jouw facilitaire inkoop, vooral wanneer je organisatie deel uitmaakt van de publieke sector. Opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. Het drempelbedrag voor de geraamde contractwaarde is € 214.000 (excl. btw). Door Europees aan te besteden, kunnen ondernemers uit alle EU-lidstaten inschrijven op de opdracht. De aanbestedingsplicht geldt alleen voor opdrachten van aanbestedende diensten, niet voor private partijen. De Aanbestedingswet 2012 stelt het gebruik van TenderNed voor het doen van (voor)aankondigingen verplicht. Bij opdrachten onder de drempelwaarde geldt de Europese publicatieplicht niet. Op deze opdrachten pas je je eigen inkooprichtlijnen toe of volg je één van de nationale procedures.

Mocht je te maken krijgen met Europese aanbestedingen, dan is het raadzaam om je te laten informeren door één van onze deskundige adviseurs. Hiermee voorkom je namelijk dat je verstrikt raakt in een web van complexe juridische procedures én weet je zeker dat je (Europese) aanbestedingen goed geregeld zijn.

Meervoudig Onderhands aanbesteden

Meervoudig Onderhands aanbesteden is vergelijkbaar met Europees aanbesteden. Het verschil zit hem in het drempelbedrag. Voor meervoudig onderhands aanbesteden ligt het drempelbedrag van de geraamde contractwaarde onder de €214.000 (excl. btw). In een meervoudig onderhandse aanbesteding kun je zelf 3 tot 5 marktpartijen selecteren voor het uitbrengen van een offerte. Dit geeft iets meer keuze dan bij een Europese aanbesteding. Wij nemen altijd de zelfde uitgangspunten als bij een Europese aanbesteding zodat dit op een professionele manier wordt ingekocht.

Waarom je aanbesteding laten begeleiden door Alpha?

Een aanbesteding organiseren is niet eenvoudig. Je wordt geconfronteerd met complexe wet- en regelgeving waarvoor specifieke juridische kennis vereist is. Bovendien is het verstandig om in zulke procedures te weten hoe de markt in elkaar zit en welke factoren een rol spelen bij jouw aanbesteding. Wij hebben uitgebreide ervaring met - en kennis van - het organiseren van verschillende soorten aanbestedingen op facilitair gebied. Onze deskundige adviseurs kennen de verschillende markten en branches, hebben uitgebreide juridische kennis en jarenlange ervaring met aanbestedingen. Ze begeleiden je vanaf de eerste inventarisatie tot aan de uiteindelijke afronding en implementatie.

De voordelen van Alpha:

  • Wij zijn een onafhankelijk inkoopadviesbureau;
  • We achterhalen de daadwerkelijke inkoopbehoefte en kijken daardoor verder dan jouw oorspronkelijke inkoopvraagstuk;
  • We zetten jou als klant centraal en begeleiden je van A tot Z, waarbij jouw belangen altijd voorop staan;
  • Wij komen tot een contract die voor alle betrokken partijen voordelig is;
  • Wij zorgen voor efficiencyvoordelen.

Private inkooptrajecten

Waar aanbesteden van oudsher voornamelijk komt vanuit de publieke sector, merken we dat steeds meer organisaties die daar niet toe behoren bij ons komen, zoals woningcorporaties, zorginstellingen of commerciële organisaties.

Een groeiend aantal van deze bedrijven willen hun inkoop op een zorgvuldige manier organiseren en schakelen daarom onze hulp in bij hun inkoopvraagstukken. We zien op dit moment een trend in het begeleiden en assisteren bij het inkopen van schoonmaak. In tegenstelling tot overheidsklanten zijn bovengenoemde bedrijven niet aanbestedingsplichtig, dus is er geen aanbestedingswet.

Inkoopbeleid

Met een goed inkoopbeleid geef je de kaders aan waarbinnen je de inkoop gaat organiseren. Het inkoopbeleid moet richtinggevend zijn voor de personen die bij de inkoopvraagstukken betrokken zijn. Een inkoopbeleid is noodzakelijk om de inkoopfunctie goed en professioneel te regelen. Wet- en regelgeving zullen gevolgd moeten worden, denk hierbij aan het aanbestedingsrecht. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor kwaliteit en duurzaamheid en is er aandacht voor en goede en zakelijke relaties met bedrijven uit de eigen regio.

Over het algemeen kent een inkoopbeleid de volgende aandachtsgebieden:

  1. Inkoopdoelstellingen;
  2. Organisatorische uitgangspunten;
  3. Juridische uitgangspunten;
  4. Economische uitgangspunten;
  5. Maatschappelijke uitgangspunten.

Inkoopvoorwaarden

Het opstellen van inkoopvoorwaarden is belangrijk voor de verdere professionalisering van je inkoop. Deze voorwaarden geven jouw leveranciers een helder overzicht van de voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Op deze manier geef je vorm aan een professioneel inkoopbeleid met duidelijke kaders en efficiënte processen. Bovendien voldoe je aan de juridische en wettelijke eisen die aan je organisatie gesteld kunnen worden. Alpha ondersteunt je bij het opstellen van de inkoopvoorwaarden.