Kwaliteitsinspecties en kwaliteitsborging

Alpha voert kwaliteitsinspecties en kwaliteitsborging grondig en professioneel uit

Kwaliteitsinspecties en kwaliteitsborging

Kwaliteitsinspecties en kwaliteitsborging

Voor de uitvoering van facilitaire werkzaamheden binnen jouw organisatie zijn contracten afgesloten met leveranciers en dienstverleners. Om zeker te weten dat de werkzaamheden op een juiste manier én binnen de contractuele verplichtingen worden uitgevoerd, is het belangrijk dat er regelmatig objectieve kwaliteitsinspecties en -keuringen plaatsvinden. Een kwaliteitsinspectie of -keuring is ook aan te raden wanneer je bijvoorbeeld besluit om te wisselen van leverancier of dienstverlener.

Kwaliteitsinspecties

Kwaliteitsinspecties zijn een belangrijk onderdeel van een lopend contract. Want niet alleen de afspraken moeten nagekomen worden, maar ook de beloofde kwaliteit moet naar wens zijn. Niets is vervelender dan achteraf te moeten constateren dat voorkomen toch beter was geweest dan genezen. Het is dan ook een goede zaak om regelmatig de werkzaamheden van je leverancier te (laten) controleren.

Alpha voert deze kwaliteitsinspecties grondig en professioneel uit aan de hand van bijvoorbeeld het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, HACCP-normen en NEN-normen. De inspecteurs van Alpha zijn gediplomeerd en staan officieel geregistreerd.

Tijdens onze inspecties voeren wij onze bevindingen in onze speciale software. Op basis van deze software zien wij na een complete inspectie of bijvoorbeeld het gebouw is goed- of afgekeurd. We kunnen dan ook meteen zien op welke onderdelen een gebouw bijvoorbeeld is afgekeurd. Als er een ruimte is afgekeurd, plannen wij een herinspectie. Deze moet plaatsvinden binnen tien werkdagen. Dan wordt het gehele gebouw weer opnieuw gekeurd, om te voorkomen dat men zich alleen richt op het afgekeurde deel. Mocht er bij deze herinspectie weer een deel van de locatie worden afgekeurd, dan komen we binnen vijf werkdagen weer langs.

Voor o.a. deze segmenten voeren wij kwaliteitsinspecties en keuringen uit:

  • Schoonmaak;
  • Speeltoestellen;
  • Ladders, trappen en steigers;
  • Drankenautomaten;
  • Catering.

Schoonmaak (KMS NEN2075)

Tijdens een schoonmaakinspectie bekijken we of alle zaken die zijn opgenomen in het schoonmaakprogramma naar behoren zijn uitgevoerd. We starten altijd met een nulmeting en inventarisatie. Vervolgens houden we ongeveer drie tot vier keer per jaar een VSR inspectie.

Speeltoestellen (NEN-EN 1176/NEN-EN 1177)

Het inspecteren en keuren van speeltoestellen is natuurlijk erg belangrijk. De veiligheid van de spelende kinderen staat voorop en daarom moeten alle speeltoestellen zijn voorzien van de juiste certificaten. Anders mag het niet gebruikt worden als speeltoestel. Daarnaast moeten de toestellen aan bepaalde veiligheidseisen voldoen.

Ladders en trappen (NEN2484, HD1004 en NEN2718)

Om verzekerd te zijn dat de trappen en ladders op bijvoorbeeld een school of overheidsgebouw veilig zijn om te gebruiken, is het belangrijk om deze geregeld te laten keuren. Op deze manier ben je ervan verzekerd dat je klimmateriaal voldoet aan de veiligheidseisen.

HACCP

Overal waar eten wordt bereid en/of verkocht, moet er worden voldaan aan regels volgens HACCP. Met een HACCP certificering kun je aantonen dat je organisatie voldoet aan voedselveiligheidseisen inzake de productie, opslag, distributie, verwerking of bereiding van voedingsmiddelen.

Nulmeting

Ongeveer een maand voordat het contract met de leverancier is gestart, voeren we een nulmeting uit. We gaan naar de locatie(s) en daar meten we de kwaliteit op het moment dat het gebouw wordt overgeleverd aan de nieuwe leverancier. Het is namelijk niet de bedoeling dat een nieuwe leverancier binnenkomt en eerst puin moet ruimen.

Inventarisatie

Voordat er een inspectie kan plaatsvinden, is het belangrijk dat er een inventarisatie op locatie wordt gedaan. Tijdens een inventarisatie van een locatie bekijken we de locatie en tellen we alles wat er in het schoonmaakprogramma is opgenomen. Iedere deur, ieder randje en ieder stopcontact. Dit is nodig omdat we voor een goedkeuring of afkeuring tijdens een inspectie afgaan op een percentage van de aanwezige elementen.

Periodieke inspectie

Een periodieke inspectie is een inspectie op jouw initiatief. Dit kan vooraf worden aangegeven, maar ook spontaan worden besloten. Een voorbeeld van een periodieke inspectie kan zijn het controleren van het vloeronderhoud van een school na een vakantie of het controleren of de sanitaire dieptereiniging naar behoren is uitgevoerd. Een periodieke inspectie is niet hetzelfde als de reguliere VSR inspectie. Alpha is een onafhankelijke partij en we werken dus uitsluitend in het belang van jouw organisatie. Zo ben je ervan verzekerd dat je een goed onderbouwd en objectief inspectierapport ontvangt.

Proceskeuringen

De uitvoering van facilitaire werkzaamheden binnen je organisatie is vastgelegd in een overeenkomst met je leveranciers. Het kan zijn dat je hier niet tevreden over bent of dat je twijfelt of er aan de gevraagde kwaliteitseisen wordt voldaan. Om een objectief beeld te krijgen van de facilitaire processen binnen je organisatie heeft Alpha een proceskeuring ontwikkeld. Onze deskundige adviseurs beoordelen en inspecteren alle onderdelen van het proces en nemen daarin de organisatie en de rol van de opdrachtgever mee. Na de keuring ontvang je een kort en bondig, maar wel volledig rapport. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kun je de contracten tegen het licht houden en samen met je leveranciers kijken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.